Pris og praktisk information:

Vi tager 9800kr for en plads hvoraf kommunen dækker 75% af de dokumenterede udgifter. Dog maksimalt 6423kr.

I vil derfor hver måned modtage et skattefrit tilskud på 6423kr de vil blive sat ind på jeres konto, hvilket svarer til en egen betaling på 3377kr

Herefter indbetaler i det fulde beløb på 9800kr på vores konto, således at beløbet er til vores rådighed senest den 1. i måneden. Hvis d1. er i en weekend, skal betalingen falde den sidste hverdag I måneden. 

Tilskuddet fra kommunen betales forud til jer, ligesom i skal betale forud for pladsen hos os.

For en plads i den private pasningsningsordning, betales der for samtlige 12 måneder. Dette gælder også ved ferie og fridage. Der ydes ligeledes kommunalt tilskud for samtlige 12 måneder.

Der er 2 mdr opsigelse i den private pasningsordning. Der kan kun siges op fra d 1. I måneden.i opsigelsen skal der fremgå, opsigelses datoen, samt barnets sidste dag i pasningsordningen. Derefter sender Vi den underskrevet ind til Århus kommune og i forældre, vil modtage en kopi.

Pris og tilskud tilpasses hvert år pr 1 januar. dette vil blive varslet i december.

Der ydes ikke tilskud til hel eller delvis friplads.

Spørgsmål vedr. økonomi kan rettes til Tine Rohde på tlf. 89402222

Der er tilsyn fra Århus kommune/pædagogisk konsulent.

  

Vi tager et reservationsgebyr på 3377kr som vil blive fratrukket den måned barnet fylder 3år og skal videre i børnehave.

 

Praktisk info:

 

Skiftetøj.

Overtøj der passer til årstiden.

Evt sovetøj.

Hjemmefutter.

Nusseklud/bamse/sutter

Evt. barnevogn.

evt special kost skal selv medbringes .